BeuCoSoftDe persoonsgegevens die de bezoekers van deze site bij de registratie ingeven, worden door BeuCoSoft bvba opgenomen in een geïnformatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van BeuCoSoft bvba, Beekakkersstraat 34 te Beerse, webmaster@beucosoft.com

BeuCoSoft stelt alles in het werk opdat deze persoonsgegevens worden beveiligd op basis van de wettelijk vereiste standaarden.

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van onze reclameacties of eventuele andere activiteiten. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten, door het versturen van een e-mail naar webmaster@beucosoft.com

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan commerciële partners van BeuCoSoft binnen de EU, waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor de gebruiker. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten, door het versturen van een e-mail naar webmaster@beucosoft.com. De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens, en kan op elk ogenblik verzoeken deze gegevens te verbeteren of te verwijderen.

Bij internetbezoek plaatst BeuCoSoft cookies op de computer van de bezoeker met als bedoeling het gebruik van de website efficiënter te maken. U kan cookies weren van uw harde schijf door deze uit te schakelen, doch in dat geval kan de goede werking van de site niet absoluut worden gegarandeerd.

Voor alle vragen, opmerkingen, verbetering van gegevens, verwijdering uit het bestand met persoonsgegevens of andere kan u contact opnemen met BeuCoSoft bvba, Beekakkersstraat 34 te Beerse, webmaster@beucosoft.com

Administratie
Algemeen
Informatie
© 2000 - 2020 BeuCoSoft. All Rights Reserved.